Homarus americanus

Andra produkter

  • Produktkategorier

Artikelnummer levande 0601, kokt 0621

Vi importerar hummer från Kanada varje vecka under hela året, som sedan förvaras i stora inomhusbassänger för att må så bra som möjligt.

De lever i bohålor på steniga bottnar. Vanligen finns de på mellan 4 och 50 meters djup, men kan leva på djup ned till 500 meter. Fisket i USA och Kanada är hårt reglerat genom olika fiskeområden som det fiskas i under en begränsad period.

Honan bär äggen ett år under huvudskölden, därefter ytterligare ett år på utsidan av kroppen. Sedan frigörs larverna, och det kan ta fyra år för dem att bli vuxna nog för egen fortplantning.

Humrar växer genom skalbyten som sker generellt under de sena sommarmånaderna (juli – augusti). Humrarna byter skal ungefär 20 – 30 gånger innan de uppnår säljbar storlek. De humrar som just bytt skal har ett mjukt skal, som hårdnar successivt under ett par månader innan det är hårt igen.

Amerikansk hummer kan i vissa fall bli mycket stor, upp till en meter lång och väga över 20 kilo.