Kammusslor

Andra produkter

  • Produktkategorier

Artikelnummer se nedan

Vi importerar färska kammusslor (placopecten magellanicus) från USA varje vecka. De har inte varit frysta!

De finns i två storlekar;

0809 – 3,632 kg

0801 – 1 kg