Krondill

Andra produkter

  • Produktkategorier

Artikelnummer 71

Under säsong säljer vi färsk krondill i knippen (ca 5 kg). Vi har ett mindre lager infryst.