Kungskrabba

Andra produkter

  • Produktkategorier

Artikelnummer se nedan

Vi säljer frysta single legs i storlekarna: 800-1000 (1341s), 1000-1300 (1342s), 1300-1500 (1343s). 5 kg/låda. Vid köp av 5 lådor eller fler lämnas rabatt.

Kungskrabban har många namn, den kallas bland annat kamtjatkakrabba samt stalinkrabba och rysskrabba. Kungskrabban kan bli upp till över 2 meter lång med utsträckta ben och väga upp till ca 10 kg.

De behöver en vattentemperatur på mellan 4°C till 10°C. När de närmar sig 2 års åldern brukar de röra sig ner mot 20-50 meters havsdjup. På vintern/tidig vår brukar de vandra till djupare vatten där de parar sig.

Ursprungligen kommer kungskrabban ifrån norra Stilla havet. Uppe vid Kamtjatka, Berings hav och Alaska. 1961-1969 började sovjetiska forskare att plantera ut krabban utanför Murmansk som ligger på norra Kolahalvön. Detta gjorde man för att de sovjetiska fiskarna skulle få mer att fiska och stimulera ekonomin på kolahalvön. Därefter har den spridit sig både till österut och västerut ifrån Murmansk, både i Barents hav och längs den norska kusten.

Kungskrabban har haft en population på kraftig nedgång i dess ursprungliga vatten i västra Stilla havet. Dock har den i Barents hav haft en explosionsartad populationsutveckling, samt längs den norska kusten.

I januari 1977 fångades den första kungskrabban i Varangefjorden i Norge. Varangefjorden ligger ca 150 km ifrån Murmansk där de sovjetiska forskarna först planterade ut den. Sedan dess har den koloniserat hela Finnmarken och Porsangerfjorden. Därifrån har den spridit sig till norska kusten och 2009 registrerades den första kungskrabban vid Sotra utanför Bergen. 2016 har kungskrabban blivit registrerad som etablerad utanför Tromsö. Kungskrabban har även påträffats på Svalbard. Vissa forskare påstår att den sprider sig med en hastighet på 50 km per år utanför Norges kust.

Ifrån 1978 till 1994 var det inte lagligt att fånga kungskrabban. Detta reglerades i gråsonsavtalet mellan Norge och Sovjet. 1994 fick man börja med försöksfångst och i November 2000 kom Norge och Ryssland överens om att införa kommersiellt fiske av kungskrabban från och med fiskesäsongen 2002/2003. Idag har Ryssland och Norge delat upp fångstkvoterna mellan sig. Ryssland har en större kvot är Norge.