Levande krabba

Andra produkter

  • Produktkategorier

Artikelnummer 0647

Vi importerar levande krabba direkt från fiskare på Irland, som vi samarbetat med i flera år. Krabborna är som bäst fr o m september t o m december, men vi tar även in en del krabba på våren för de riktiga entusiasterna. Storleken på krabborna är blandat från ca 0,5 till ca 1,0 kg.

Vi tar alltid förbeställningar på framförallt levande krabba, men i större kvantiteter även på kokt. Eftersom vädrets makter kan påverka tillgången försöker vi fördela krabban så att alla ska få någonting, av de som förbeställt i första hand.

Samtliga steg i flödet kvalitetskontrolleras noggrant för att uppnå högsta möjliga kvalitet på våra produkter.