Miljö

AB C Food tar ansvar

Vårt miljöengagemang är stort och vi arbetar aktivt för att belasta miljön så lite som möjligt.

Under kräftsäsongen ser vi till att all använd krondill lämnas för biogastillverkning. Biobränsle används för att producera el och värme samt drivmedel.

Vi är noga med att följa önskemål och krav från både kunder och samarbetspartners.

AB C Food är ansluten till Fti, förpacknings- och tidningsinsamlingen.