Aktuellt

Information om hummerfisket i Kanada

I WWFs Fiskguide 2021 har den amerikanska hummern gått direkt från grönt till rött, på grund av den akut hotade valen nordkaparen. Den skadas mest av fartyg, men även av bojlinorna till hummerburarna. Ring för mer information om hur Kanada arbetar för att undvika skador på valarna.

En artikel om AB C Food

Journalisten Frida Wänelöf besökte oss och gjorde en artikel som beskriver vår verksamhet på ett bra sätt. Artikeln publicerades i Tidningen Huddinges Affärer nr 4, 2018.

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter!

(Pressmeddelande Hav och vatten 2016-10-17) Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter. Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk hummer till EU. – Istället föreslås att mindre handelsbegränsande åtgärder bör undersökas, såsom nationella eller regionala åtgärder, och genom att gå samman med grannländer, branschen […]

Förhindra EU-beslut om importstopp av levande Kanada/USA-hummer 5 oktober!

Den svenska riskbedömningen av kanadensisk/amerikansk hummer är nu godkänd av EU. Därmed fortsätter processen som kan leda till att kanadensisk/amerikansk hummer förs upp på förteckningen över invasiva främmande arter = importförbud. Listan, eller unionsförteckningen som den formellt kallas, är en del av EU:s förordning om invasiva främmande arter (sk IAS). Syftet med förordningen är att […]

Signalkräftan invasiv art i hela EU från 3 augusti 2016!

En ny EU-förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter trädde i kraft 2015. Den tillhörande första förteckningen över 37 invasiva främmande arter publicerades i juli och trädde i kraft den 3 augusti 2016. Sex av arterna finns i svensk natur och signalkräftan är en av dem. Förteckningen kommer att uppdateras med nya arter efter hand. På […]

Sveriges begäran till EU: Importförbud amerikansk hummer!

Sverige vill svartlista amerikansk hummer och förbjuda import till EU-länder. Det får amerikanska kongressledamöter i Maine att protestera och be president Obama om hjälp. Det som retat upp kongressledamöterna i Maine, delstaten som ligger längst upp i USA:s nordöstra hörn, är att Sverige nu lämnat in en formell begäran till EU om att amerikansk hummer […]