Aktuellt

En artikel om AB C Food

Journalisten Frida Wänelöf besökte oss och gjorde en artikel som beskriver vår verksamhet på ett bra sätt. Artikeln publicerades i Tidningen Huddinges Affärer nr 4, 2018.

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter!

(Pressmeddelande Hav och vatten 2016-10-17) Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter. Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk hummer till EU. – Istället föreslås att mindre handelsbegränsande åtgärder bör undersökas, såsom nationella eller regionala åtgärder, och genom att gå samman med grannländer, branschen […]

Förhindra EU-beslut om importstopp av levande Kanada/USA-hummer 5 oktober!

Den svenska riskbedömningen av kanadensisk/amerikansk hummer är nu godkänd av EU. Därmed fortsätter processen som kan leda till att kanadensisk/amerikansk hummer förs upp på förteckningen över invasiva främmande arter = importförbud. Listan, eller unionsförteckningen som den formellt kallas, är en del av EU:s förordning om invasiva främmande arter (sk IAS). Syftet med förordningen är att […]

Signalkräftan invasiv art i hela EU från 3 augusti 2016!

En ny EU-förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter trädde i kraft 2015. Den tillhörande första förteckningen över 37 invasiva främmande arter publicerades i juli och trädde i kraft den 3 augusti 2016. Sex av arterna finns i svensk natur och signalkräftan är en av dem. Förteckningen kommer att uppdateras med nya arter efter hand. På […]

Sveriges begäran till EU: Importförbud amerikansk hummer!

Sverige vill svartlista amerikansk hummer och förbjuda import till EU-länder. Det får amerikanska kongressledamöter i Maine att protestera och be president Obama om hjälp. Det som retat upp kongressledamöterna i Maine, delstaten som ligger längst upp i USA:s nordöstra hörn, är att Sverige nu lämnat in en formell begäran till EU om att amerikansk hummer […]