Säsong

Vid säsong erbjuder AB C Food

Svenska signalkräftor
De svenska signalkräftor AB C Food säljer burfiskas i svenska insjöar, bl a Hjälmaren. Vi samarbetar enbart med seriösa fiskare. Större kräftor kan specialbeställas. Vi säljer både levande och kokta, efter tillgång, och kan även erbjuda frysta signalkräftor under hela året.

Kräftorna kokas på traditionellt vis med mycket krondill. Kokta kräftor packas efter önskemål. De finns även konsumentpackade i hink med lag i tre olika vikter (med etikett och streckkod): 1 kg, 800 eller 500 gr.

Den använda dillen lämnas in för tillverkning av biobränsle, vilket blir till el, värme samt drivmedel!

Flodkräftor
Vi kan erbjuda burfångade flodkräftor från Gotland.

Havskräftor
De havskräftor vi säljer är burfångade (nordost atlanten), levande eller kokta.

Krabba
Vi tar in levande krabba från Irland varje vecka från september fram till mitten av december. Vi tar även in en mindre mängd krabba under våren, då blandat hanar och honor.

Vår kokta s k ”ABC”-krabba är av bästa kvalitet; De rengörs noggrant innan kokning. Enbart de bästa krabborna packas i hink med lag enligt önskemål.