Information om hummerfisket i Kanada

I WWFs Fiskguide 2021 har den amerikanska hummern gått direkt från grönt till rött, på grund av den akut hotade valen nordkaparen. Den skadas mest av fartyg, men även av bojlinorna till hummerburarna. Ring för mer information om hur Kanada arbetar för att undvika skador på valarna.