Löjrom

Andra produkter

  • Produktkategorier

Artikelnummer se nedan

Vi har både Kalix löjrom och finsk löjrom i lager (Coregonus Albula):

0101 – Kalix löjrom, finns i förpackningar 1 kg, 0,5 kg och 0,25 kg.

0104 – Finsk löjrom 0,25 kg, har en lägre salthalt (1,8%).