Aktuellt

Förhindra EU-beslut om importstopp av levande Kanada/USA-hummer 5 oktober!

Den svenska riskbedömningen av kanadensisk/amerikansk hummer är nu godkänd av EU. Därmed fortsätter processen som kan leda till att kanadensisk/amerikansk hummer förs upp på förteckningen över invasiva främmande arter = importförbud. Listan, eller unionsförteckningen som den formellt kallas, är en del av EU:s förordning om invasiva främmande arter (sk IAS). Syftet med förordningen är att […]