Aktuellt

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter!

(Pressmeddelande Hav och vatten 2016-10-17) Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter. Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk hummer till EU. – Istället föreslås att mindre handelsbegränsande åtgärder bör undersökas, såsom nationella eller regionala åtgärder, och genom att gå samman med grannländer, branschen […]